Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย Ep.1-20 จบ [ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย]

เรื่องราวของสองชนเผ่าคือNovoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 ชนเผ่าเหริน (มนุษย์) ซึ่งมีประชากรมากที่สุดกับ ชนเผ่าอวี่(มนุษย์มีปีก) ซึ่งเร้นกายอยู่บนยอดเขากูเซ่อ

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.1

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.2

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.3

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.4

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.5

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.6

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.7

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.8

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.9

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.10

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.11

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.12

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.13

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.14

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.15

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.16

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.17

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.18

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.19

Novoland: The Castle in the Sky วิหคนครา ภาค 1 พากย์ไทย EP.20 End

สมาชิก ออนไลน์