Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 1-35 จบแล้ว [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Love Is Panacea

Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน ซับไทย

Love Is Panacea (2023) ให้รักเยียวยากัน เรื่องราว กู้อวิ๋นเจิง รองศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมประสาทได้พบซูเหวยอัน “แพทย์สาวหนีทหาร” ที่ละทิ้งอาชีพแพทย์เป็นนักธุรกิจในขณะที่เขาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เมืองลากายะ ทั้งสองจากคู่กัดกลายเป็นคู่รัก เขาได้พบว่า อาการผิดปกติทั้งหมดของเธอมีสาเหตุมาจากยีนที่เกิดโรคฮันติงตันในร่ายกายของเธอ

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 1

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 2

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 3

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 4

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 5

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 6

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 7

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 8

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 9

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 10

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 11

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 12

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 13

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 14

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 15

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 16

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 17

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 18

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 19

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 20

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 21

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 22

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 23

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 24

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 25

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 26

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 27

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 28

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 29

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 30

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 31

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 32

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 33

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 33

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 34

ให้รักเยียวยากัน ซับไทย EP 35 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์