General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 1 – 130 จบ [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ ซีรี่ย์จีนย้อนยุคกล่าวถึงแคว้นจิ้นเป็นแคว้นที่แข็งแกร่งที่สุด เป่ยเจิ้นอ๋องฉูเป่ยเจี๋ย (จงฮั่นเหลียง) น้องชายเจ้าแคว้นจิ้น เก่งกล้าสามารถชำนาญการศึกวรยุทธลึกล้ำไม่เป็นรองใครทำให้อีกสามแคว้นเกิดความประหวั่นพรั่นพรึง ขณะที่แคว้นจิ้นและแคว้นเยี่ยนทำสงครามกันนั่นเอง จวนของจิ้งอันอ๋องถูกล้อม เพียงคืนเดียวจวนอ๋องถูกกวาดล้างราบเป็นหน้ากลองไป๋พิงถิง (หยางหยิ่ง) สาวใช้และเหอเสียอ๋องน้อย ขณะที่หนีตายต้องซัดเซพเนจรไปจนถึงแคว้นจิ้น ภายในวัดแห่งหนึ่ง ฉูเป่ยเจี๋ยได้พบไป๋ถิงถิงเข้าโดยบังเอิญ เสียงพิณของนางทำให้ฉูเป่ยเจี๋ยเกิดความหลงใหลเคลิบเคลิ้มจนเกิดเป็นรักแรกพบ แต่ด้วยศึกสงครามทำให้ความรักของคนทั้งสองลุ่ม ๆ ดอน ๆ ถึงแม้ความรักมั่นคงจริงใจ แต่กลับมีอุปสรรคนานัปการ ทำให้เจ้าแคว้นจิ้นเกิดความคลางแคลงใจ ทั้งยังมีอ๋องน้อยเหอเสียคอยยุยง สี่แคว้นก็ทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่โดยไม่หยุดหย่อน ความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่อยู่เบื้องหน้า ฉูเป่ยเจี๋ยก็รักมั่นแน่วแน่ไม่เสื่อมคลาย สนามรักอุทิศรักแท้และความจริงใจ สนามรบนำทัพออกศึก ฉูเป่ยเจี๋ยร่วมมือกับไป๋พิงถิงเอาชนะเหอเสีย ยุติศึกสงครามได้สำเร็จหรือไม่

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 1

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 2

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 3

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 4

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 5

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 6

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 7

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 8

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 9

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 10

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 11

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 12

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 13

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 14

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 15

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 16

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 17

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 18

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 19

General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 20
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 21
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 22
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 23
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 24
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 25
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 26
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 27
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 28
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 29
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 30
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 31
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 32
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 33
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 34
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 35
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 36
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 37
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 38
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 39
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 40
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 41
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 42
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 43
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 44
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 45
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 46
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 47
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 48
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 49
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 50
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 51
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 52
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 53
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 54
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 55
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 56
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 57
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 58
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 59
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 60
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 61
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 62
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 63
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 64
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 65
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอนที่ 66
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 67
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 68
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 69
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 70
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 71
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 72
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 73
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 74
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 75
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 76
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 77
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 78
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 79
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 80
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 81
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 82
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 83
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 84
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 85
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 86
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 87
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 88
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 89
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 90
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 91
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 92
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 93
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 94
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 95
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 96
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 97
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 98
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 99
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 100
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 101
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 102
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 103
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 104
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 105
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 106
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 107
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 108
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 109
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 110
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 111
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 112
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 113
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 114
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 115
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 116
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 117
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 118
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 119
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 120
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 121
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 122
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 123
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 124
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 125
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 126
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 127
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 128
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 129
General and I ศึกรักพิชิตบัลลังก์ พากย์ไทย ตอน 130 End

สมาชิก ออนไลน์