ซีรี่ย์จีน Queen.DuGu ซับไทย ตอน 1 – 50 จบ [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

ซีรี่ย์จีน Queen.DuGu ซับไทย

Queen.DuGu ซับไทย

Queen.DuGu เป็นซีรี่ย์จีนที่ได้บอกถึงเรื่องราวน่าจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างราชวงศ์โจวไปราชวงศ์สุย เพราะหยางเจียนคือแม่ทัพของเป่ยโจวที่ภายหลังขึ้นสถาปนาราชวงศ์สุยนั่นเอง โดยเล่าเรื่องผ่านนางเอกคือตู๋กูฮองเฮาจะสนุกแค่ไหน

Queen.DuGu ตอน 1
Queen.DuGu ตอน 2
Queen.DuGu ตอน 3
Queen.DuGu ตอน 4
Queen.DuGu ตอน 5
Queen.DuGu ตอน 6
Queen.DuGu ตอน 7
Queen.DuGu ตอน 8
Queen.DuGu ตอน 9
Queen.DuGu ตอน 10
Queen.DuGu ตอน 11
Queen.DuGu ตอน 12
Queen.DuGu ตอน 13
Queen.DuGu ตอน 14
Queen.DuGu ตอน 15
Queen.DuGu ตอน 16
Queen.DuGu ตอน 17
Queen.DuGu ตอน 18
Queen.DuGu ตอน 19
Queen.DuGu ตอน 20
Queen.DuGu ตอน 21
Queen.DuGu ตอน 22
Queen.DuGu ตอน 23
Queen.DuGu ตอน 24
Queen.DuGu ตอน 25
Queen.DuGu ตอน 26
Queen.DuGu ตอน 27
Queen.DuGu ตอน 28
Queen.DuGu ตอน 29
Queen.DuGu ตอน 30
Queen.DuGu ตอน 31
Queen.DuGu ตอน 32
Queen.DuGu ตอน 33
Queen.DuGu ตอน 34
Queen.DuGu ตอน 35
Queen.DuGu ตอน 36
Queen.DuGu ตอน 37
Queen.DuGu ตอน 38
Queen.DuGu ตอน 39
Queen.DuGu ตอน 40
Queen.DuGu ตอน 41
Queen.DuGu ตอน 42
Queen.DuGu ตอน 43
Queen.DuGu ตอน 44
Queen.DuGu ตอน 45
Queen.DuGu ตอน 46
Queen.DuGu ตอน 47
Queen.DuGu ตอน 48
Queen.DuGu ตอน 49
Queen.DuGu ตอน 50 End

สมาชิก ออนไลน์