ซีรี่ย์จีน ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย ตอน 1 – 40 ยังไม่จบ [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย]

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ  พากย์ไทย

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ  พากย์ไทย

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่บรรพบุรุษของเธอลู Zhao ยาวถูกซุ่มโจมตีโดยสิบนิกายที่เป็นอมตะและเชื่อว่าหลี่เฉินหยานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากเข้าใจผิดว่าเขาเป็นลูกชายของผู้นำลัทธิก่อนหน้านี้ ห้าปีต่อมาหลี่เฉินหลันดำรงตำแหน่งผู้นำลัทธิและ Zhao Yao ตัดสินใจแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกฝนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นซีรี่จีนต้องติดตามกันใน ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 1
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 2
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 3
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 4
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 5
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 6
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 7
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 8
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 9
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 10
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 11
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 12
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 13
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 14
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 15
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 16
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 17
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 18
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 19
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 20
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 21
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 22
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 23
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 24
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 25
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 26
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 27
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 28
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 29
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 30
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 31
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 32
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 33
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 34
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 35
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 36
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 37
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 38
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 39
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ ตอน 40

สมาชิก ออนไลน์