Weaving a Tale of Love 2021


เป็นเรื่องราวของหลิวหลีเป็นบุตรสาวของอันซื่อ Weaving a Tale of Love 2021 ช่างปักอันดับหนึ่งในใต้หล้าที่หลีกหนีวังวนอำนาจในวังหลบออกมาใช้ชีวิตด้านนอก หลิวหลีสืบทอดความสามารถด้านการเย็บปักจากผู้เป็นแม่ แต่อันซื่อกลับไม่ต้องการให้หลิวหลีจับเข็มและด้ายเพราะกลัวว่าลูกสาวจะถูกดึงกลับไปในวังอีก กระทั่งในวันหนึ่ง ฝ่ายภูษาในวังต้องการทำชุดให้ฮองเฮาองค์ใหม่เพื่อหวังประจบ จั๋วจิ่นเหนียง อดีตลูกศิษย์ของอันซื่อจึงมาบีบบังคับให้อันซื่อช่วยปักให้ แต่แล้วเมื่อฮ่องเต้ไม่พอพระทัยก็โยนความผิดว่าการทำชุดเป็นความคิดของอันซื่อทำให้ถูกจับเข้าคุกรับโทษ อันซื่อยอมตายเพื่อรักษาชีวิตของหลิวหลี
ในเวลาต่อมา หลิวหลีได้ต้องปลอมตัวโดยใช้ชื่อใหม่ว่า หมอเสี่ยวโต้วจื่อ และเมื่อเติบโตขึ้น ก็ได้พยายามล้างมลทินแทนผู้เป็นแม่ พร้อมกับที่ได้พบกับ เผยสิงเจี่ยน บัณฑิตนักรบผู้มีวิสัยทัศน์แน่วแน่ ที่ต้องการจะปฏิรูปแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง

Weaving a Tale of Love 2021 ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย Ep1

Weaving a Tale of Love 2021 ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย Ep2

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.3

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.4

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.5

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.6

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.7

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.8

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.9

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.10

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.11

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.12

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.13

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.14

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.15

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.16

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.17

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.18

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.19

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.20

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.21

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.22

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.23

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.24

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.25

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.26

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.27

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.28

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.29

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.30

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.31

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.32

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.33

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.34

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.35

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.36

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.37

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.38

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.39

Weaving a Tale of Love (2021) ตำนานรักช่างภูษา พากย์ไทย EP.40 จบ

สมาชิก ออนไลน์