เจ้าหน้าที่ตำรวจปางหงเหม่ย ท่ามกลางอุปสรรคมากมายที่สร้างขึ้นโดยสายลับสหรัฐฯ และเจียง ได้ช่วยเหลือจี้ตันหยาง Unshakable Faith นักวิทยาศาสตร์ผู้รักชาติที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาจากสายลับศัตรู

เธอร่วมกับจีดันยังไปยังเมืองลูเมนเพื่อเข้าร่วมใน “โครงการหยดน้ำ” กองกำลังพิเศษของศัตรูได้กำหนดแผนการก่อวินาศกรรมที่มีชื่อรหัสว่า “Operation Rock” รวมกำลังของพวกเขาและพยายามทำลาย

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 1

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 2

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 3

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 4

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 5

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 6

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 7

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 8

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 9

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 10

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 11

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 12

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 13

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 14

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 15

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 16

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 17

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 18

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 19

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 20

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 21

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 22

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 23

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 24

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 25

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 26

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 27

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 28

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 29

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 30

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 31

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 32

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 33

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 34

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 35

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 36

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 37

Unshakable Faith (2023) ซับไทย EP 38

สมาชิก ออนไลน์