The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2 ซับไทย ตอน 1-6 [ซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี ซับไทย]

กลุ่มเพื่อนที่หน้าดีแต่เธอไม่มีความน่ารักเลย จึงทำให้นาริรู้สึกน้อยใจตัวเอง ทั้ง 4 จะมากินข้าวตอนกลางวันด้วยกันทุกวันและผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2จนเวลาผ่านไปมีเหตุการณ์ที่ทำให้นาริกับยูนาทะเลาะกัน ทำให้เพื่อนในกลุ่มต่างงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็พยายามหาวิธีช่วยให้นาริกับยูนาคืนดีกัน และสุดท้ายนาริก็ถามเพื่อนของเธอว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไปเข้ามหาลัยที่ไหนกัน ทุกคนต่างมีความฝันที่แตกต่างกันจึงให้นาริรู้สึกเสียที่จะไม่ได้เจอกันอีก

The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2 ซับไทย EP.1

The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2 ซับไทย EP.2

The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2 ซับไทย EP.3

The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2 ซับไทย EP.4

The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2 ซับไทย EP.5

ติดตามตอนต่อไป The World of My 17 Season2 โลกสดใสวัยสีชมพู2 ซับไทย EP.6

สมาชิก ออนไลน์

บาคาร่า