The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย [ซีรี่ย์จีน ซับไทย ซีรี่ย์จีน123]

เรื่องราวของฉู่ซือจิ้ง (แสดงโดย หวงเซวียน) องครักษ์เสื้อแพรที่ฝ่าวิกฤตชีวิตและความตายบนเกาะร้างเมื่อเกิดโรคระบาดThe Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ลึกลับในช่วงปลายราชวงศ์หมิง

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 1

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 2

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 3

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 4

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 5

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 6

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 7

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 8

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 9

The Mutations (2023) โรคร้ายกลายพันธุ์ ซับไทย EP 10

สมาชิก ออนไลน์