The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย (จบ) [ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย ซีรี่ย์จีน123]

เรื่องราวความรักและมิตรภาพ พร้อมทั้งปกปักรักษาให้ใต้หล้าสงบสุขThe Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ การรู้จักกันโดยบังเอิญระหว่างภูตวารีอาอินและบุตรแห่งสัจจเทพกู่จิ้นที่ถูกผนึกพลังเทพ ร่วมเดินทางกับเหล่าสหายจากหลากเผ่า ไม่ว่าจะเป็นหงอี้แห่งเผ่าจิ้งจอกและเยี่ยนส่วงองค์หญิงแห่งเผ่าอินทรีเพื่อออกตามหารวบรวมวิญญาณของเฟิ่งอิ่น ตลอดทางได้พบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งยังถูกศัตรูตัวร้ายอย่างชิงหลินพร้อมลูกสมุนคอยขัดขวาง แต่ทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจช่วยให้เฟิ่งอิ่นฝ่าด่านนิพพานกลับมา

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 1

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 2

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 3

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 4

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 5

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 6

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 7

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 8

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 9

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 10

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 11

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 12

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 13

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 14

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 15

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 16

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 17

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 18

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 19

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 20

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 21

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 22

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 23

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 24

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 25

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 26

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 27

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 28

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 29

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 30

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 31

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 32

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 33

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 34

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 35

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 36

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 37

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 38

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 39

The Last Immortal (2023) ตำนานรักผนึกสวรรค์ ซับไทย EP 40 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์