The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย [ซีรี่ย์จีน ซับไทย ซีรี่ย์จีน123]

โรงเรียนมัธยมทดลองหมิงหลงเป็นโรงเรียนเอกชนในเมืองซิงโจว ทางโรงเรียนต้องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จึงได้จัดตั้งชั้นเรียนมัธยมปลายปีที่ 3 ห้อง 11 โดยมีเหลยหมิงผู้ซึ่งมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และซางเซี่ยซึ่งเป็นครูด้านจิตวิทยาเป็นครูประจำชั้น อีกด้านหนึ่งหลี่หรานเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่ 3 ธรรมดา ๆ คนหนึ่งของโรงเรียนมัธยมทดลองหมิงหลง

เขาสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กและมีคุณย่าเป็นที่พึ่งพิงมาตลอด คุณย่าต้องทำงานทั้งที่ยังป่วยเพราะมุ่งมั่นที่จะให้หลี่หรานสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุความฝันของเขาที่อยากทำเครื่องจักรมนุษย์ ด้วยความกตัญญู ตัวหลี่หรานเองจึงได้วางแผนลาออกจากโรงเรียนเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยค่ารักษาคุณย่า เหลยหมิงไม่ต้องการสูญเสียนักเรียนแม้แต่คนเดียว

จึงได้คิดทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้หลี่หรานลาออก The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน เขาช่วยให้หลี่หรานได้เข้าเรียนห้อง 11 พร้อมกับนักเรียนคนอื่นที่มีปัญหาต่าง ๆ นานา อาทิ เฉิงอวี่ซาน เป็นต้น ทั้งเหลยหมิงและซางเซี่ยต้องการให้ลูกศิษย์วิ่งตามความฝันของตัวเอง จึงได้เริ่มต้นจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาและการแนะแนวด้านจิตวิทยา อบรมสั่งสอนนักเรียนตามความถนัดของแต่ละคน ให้พวกเขาพัฒนาอุปนิสัยการเรียนรู้ที่ดี

ช่วยให้พวกเขาเผชิญหน้าแก้ไขปัญหา ปรับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และช่วยสร้างทัศนคติในแง่บวก ทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เคารพรักของนักเรียน จนในที่สุดหลี่หรานและนักเรียนคนอื่น ๆ อาศัยความมุมานะจนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่พวกเขาชื่นชอบและเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 1

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 2

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 3

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 4

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 5

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 6

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 7

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 8

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 9

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 10

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 11

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 12

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 13

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 14

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 15

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 16

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 17

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 18

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 19

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 20

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 21

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 22

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 23

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 24

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 25

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย EP 26

สมาชิก ออนไลน์