The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย Ep.1-40 จบ [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย ซีรี่ย์จีน มาแรง]

The Four Daughters of Luoyang (2022)


สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง เรื่องราวของนายท่านและฮูหยินผู้นำตระกูลกู้ที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองลั่วหยางหายตัวไปอย่างกะทันหันเหลือเพียงบุตรีไว้สี่นาง อารองกู้เป็นตัวแทนฝ่ายญาติเปิดศึกแย่งชิงอำนาจกับบุตรีทั้งสี่แห่งตระกูลกู้ เขาร่วมมือกับตระกูลหลี่คู่แข่งทางการค้าบังคับให้คุณหนูใหญ่กู้รั่วรั่วสมรสกับหลี่ฉงบุตรคนรองของตระกูลหลี่ สูญเสียสิทธิ์การสืบทอด กู้รั่วรั่วใช้วิธีต่าง ๆ เอาชนะอารองโดยมีน้องสาวทั้งสามคอยช่วยเหลือ และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับหลี่เค่อ The Four Daughters of Luoyang (2022) บุตรคนโตของตระกูลหลี่ ทั้งสองใช้วิธีแต่งงานสองฝั่งเอาชนะแผนการชั่วร้ายของญาติ ๆ ท่ามกลางการต่อกรและความร่วมมือ ทั้งสองใกล้ชิดกันและครองรักกันในที่สุด นักแสดง: ล่ายอวี่เหมิง ยวี๋เหว่ยเจี๋ย

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.1

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.2

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.3

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.4

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.5

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.6

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.7

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.8

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.9

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.10

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.11

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.12

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.13

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.14

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.15

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.16

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.17

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.18

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.19

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.20

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.21

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.22

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.23

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.24

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.25

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.26

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.27

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.28

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.29

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.30

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.31

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.32

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.33

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.34

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.35

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.36

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.37

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.38

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.39

The Four Daughters of Luoyang (2022) สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง ซับไทย EP.40 จบ

สมาชิก ออนไลน์