The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.1-24 (จบ) [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย

The Blessed Bride - Chinese Drama 2022 - CPOP HOME

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่   เรื่องราวของ เยว่หลิวอิ๋ง (ซุนอี้หนิง) สาวสวยจิตใจดี ที่ถูกพี่ชายบุญธรรม โจวฮั่น (หวังอวิ้นฝาน) บังคับให้แต่งงานเป็นอนุภรรยาของหลิงฉีเย่ (เหวินหยวน) พ่อค้าอันดับหนึ่งทายาทตระกูลหลิง เพื่อหาทางสังหารเขา ที่โจวฮั่นเคยเสี้ยมสอนไว้ว่าเขาคือคนร้ายที่ฆ่าพ่อแม่ของนาง ในคืนวันสมรสหลิวอิ๋งจึงวางยาเจ้าบ่าว แต่สุดท้ายโดนซ้อนแผนถูกวางยาเสียเอง แต่โชคดีที่ยานั้นเป็นแค่ยาสลบ นางจึงรอดชีวิตมาได้ แต่พิษก็ยังคงตกค้างในร่างกายอยู่มาก ด้วยความอยากรู้แผนการณ์ของนางและพี่ชายบุญธรรม หลิงฉีเย่จึงหาทางรักษาและถอนพิษให้ ซึ่งมันทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วเยว่หลิวอิ๋ง เป็นคนจิตใจดี แคร์คนรอบข้าง และไม่อยากทำร้ายใคร ส่วนหลิวอิ๋งก็พบว่า หลิงฉีเย่ไม่ใช่คนเลวร้าย แถมยังปกป้องเธอเสมอ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องฆ่าเขาเลยสักนิด เมื่อเวลาผ่านไปความรักก่อเกิดขึ้นในใจของทั้งคู่ สุดท้ายความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร ต้องไปติดตามกัน

Yue Liu Ying was just a simple and playful girl before she was forced by her foster brother into marrying Ling Qi Ye in order to spy on him. She didn’t want to be a spy but couldnt get rid of the control of her foster brother so she had to find another way to live. On the wedding night, she planned to poison the bridegroom to make it look like a fake death so that she could escape from the Ling family and regain her freedomHowever, on the day of the wedding, she and Ling Qi Ye both had their own incentives for the marriage and end up becoming a “Mr. and Mrs. Liu Ying was kind-hearted and talented. The two fell in love eventually and resolved various conspiracies and crises together.

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.1

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.2

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.3

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.4

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.5

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.6

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.7

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.8

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.9

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.10

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.11

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.12

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.13

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.14

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.15

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.16

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.17

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.18

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.19

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.20

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.21

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.22

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.23

The Blessed Bride (2022) จวนของข้ามีฮูหยินคนใหม่ ซับไทย Ep.24 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์