สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 1 – 60 จบ [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 1 – 19 ยังไม่จบ

สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ในยุคการก่อตั้งราชวงค์ถัง เมื่อ หยางเจียน อดีตขุนนางชั้นสูงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น ฮ่องเต้สุยเหวินตี้
เหตุการณ์ในราชสำนักเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อ หยางหย่ง พระราชโอรสองค์โตลุ่มหลงในสุรานารีจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งรัชทายาท
และได้มีการแต่งตั้ง หยางกว่าง พระราชโอรสองค์รองให้ขึ้นรับตำแหน่งเป็นรัชทายาทแทน
ภายใต้การปกครองของฮ่องเต้สุยเหวินตี้ จำเป็นต้องรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น การทำศึกสงครามบุกยึดหัวเมืองต่างๆ จึงเกิดขึ้น ทำให้แผ่นดินร้อนระอุลุกเป็นไฟ
พบกับการต่อสู้รบพุ่งอันดุเดือดเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงยุคสมัยรอยต่อระหว่างราชวงศ์สุยกับราชวงศ์ถังได้ในสุดยอดซีรีส์จีนเรื่อง
สุยถังมหาสงครามสองแผ่นดิน

สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 1
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 2
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 3
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 4
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 5
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 6
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 7
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 8
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 9
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 10
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 11
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 12
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 13
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 14
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 15
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 16
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 17
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 18
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 19
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 20
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 21
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 22
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 23
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 24
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 25
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 26
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 27
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 28
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 29
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 30
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 31
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 32
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 33
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 34
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 35
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 36
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 37
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 38
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 39
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 40
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 41
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 42
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 43
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 44
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 45
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 46
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 47
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 48
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 49
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 50
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 51
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 52
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 53
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 54
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 55
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 56
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 57
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 58
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 59
สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดิน [Sui Tang Heroes] พากย์ไทย ตอน 60

สมาชิก ออนไลน์