Semantic Error (2022) ซับไทย

Semantic Error (2022) ชูซังอู นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นนักศึกษาตัวอย่างที่ดีด้วยบุคลิกที่ซื่อตรงและรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ช่วงที่ต้องทำงานกลุ่มกับนักศึกษาคนอื่นก็พบว่าคนอื่นไม่ยอมช่วยงาน ซังวูจึงตัดสินใจที่จะลบชื่อของพวกเขาออกจากการนำเสนอในขั้นสุดท้าย

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.1

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.2

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.3

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.4

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.5

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.6

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.7

Semantic Error (2022) ซับไทย Ep.8 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์

บาคาร่า