Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซับไทย ตอน 1 – 79 [ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซับไทย

Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซีรี่ย์จีนกำลังภายในปลายยุคจั้นกั๋ว แผ่นดินจีนอยู่ในกลียุคสงครามยาวนานกว่า 500 ปี ราษฎรอยู่อย่างทุกข์เข็ญ แคว้นทั้ง 7 ในขณะนั้น มีเพียงแคว้นฉินที่เข้มแข็ง อิ๋งอี้เหรินตัวแทนของเชื้อพระวงศ์แคว้นฉินซึ่งมาเป็นตัวประกันอยู่ในแคว้นจ้าวได้รับความช่วยเหลือหลี่ว์ปู้เหวยพ่อค้าผู้มีบารมีช่วยพาตัวหนีกลับแคว้นฉิน ปล่อยให้อิ๋งเจิ้งผู้เป็นลูกชายต้องใช้ชีวิตยากลำบากอยู่ในหานตานเมืองหลวงแคว้นจ้าว

Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 1
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 2
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 3
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 4
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 5
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 6
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 7
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 8
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 9
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 10
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 11
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 12
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 13
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 14
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 15
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 16
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 17
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 18
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 19
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 20
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 21
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 22
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 23
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 24
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 25
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 26
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 27
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 28
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 29
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 30
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 31
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 32
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 33
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 34
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 35
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 36
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 37
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 38
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 39
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 40
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 41
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 42
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 43
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 44
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 45
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 46
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 47
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 48
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 49
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 50
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 51
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 52
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 53
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 54
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 55
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 56
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 57
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 58
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 59
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 60
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 61
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 62
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 63
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 64
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 65
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 66
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 67
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 68
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 69
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 70
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 71
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 72
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 73
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 74
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 75
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 76
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 77
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 78
Qin Dynasty Epic (2020) ตอน 79

สมาชิก ออนไลน์