Pachinko

Pachinko  จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงความรักต้องห้ามกลายเป็นมหากาพย์เกี่ยวกับสงครามและความสงบ ความรักและการสูญเสีย ชัยชนะและการล้างแค้นที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และอเมริกา เล่าผ่านงานสร้างอันยิ่งใหญ่แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยม

Pachinko ซับไทย Ep.1

Pachinko ซับไทย Ep.2

Pachinko ซับไทย Ep.3

Pachinko ซับไทย Ep.4

สมาชิก ออนไลน์

บาคาร่า