Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.1-15 (จบ) [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก เรื่องราว ในเมืองฝูเชียน ในเมืองแห่งนี้ผู้คนต่างให้ความสำคัญและความสวยความงามไม่ว่าจะหญิงหรือชาย เฉินโหยวโหยว สาวน้อยร่าเริงที่เดินทางเร่ร่อนมากับพ่อและคนใช้ขายเครื่องสำอางทำให้ อ๋องเสียนเสียโฉม ถูก อ๋องเสียน จับตัวไปและใช้พ่อเธอเป็นเครื่องมือให้เธอเข้าไปเป็นใต้ศึกในจวน ไป๋หลี ใต้เท้าที่ปลอมตัวเป็นขันที ต่อมาด้วยความใกล้ชิดของทั้งสอง เธอและเขาจึงใจอ่อนให้กัน เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกัน

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.1

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.2

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.3

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.4

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.5

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.6

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.7

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.8

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.9

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.10

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.11

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.12

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.13

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.14

Oh My Lord (2022) ขันทีที่รัก ซับไทย Ep.15 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์