My Prince’s First Love (2022) องครักษ์ฟ้าประทาน ซับไทย Ep.1-15 [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

My Prince’s First Love (2022) องครักษ์ฟ้าประทาน ซับไทย

My Prince’s First Love (2022) องครักษ์ฟ้าประทาน    เรื่องราวรัชทายาทแห่งแคว้นต้าสือ โม่หลินชวน หนีงานอภิเษกสมรสไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าและข้ามมาสู่โลกในอีก 300 ปีต่อมา ได้ก่อตั้งธุรกิจและกลายเป็นประธานบริษัทอาหารเลิศรส ทว่ากลับถูกองครักษ์นามว่าซูฟ่านฟ่านที่สเด็จพ่อส่งมา ทำให้ชีวิตเขายุ่งเหยิง ซูฟ่านฟ่านเริ่มตามล่าหาองค์รัชทายาท จะต้องนำรัชทายาทกลับแคว้นต้าสือให้ได้ ในขณะที่โม่หลินชวนและซูฟ่านฟ่านไล่ตามกันไปมาอยู่นั้น โม่หลินชวนก็เกิดหวั่นไหวต่อองครักษ์ผู้ภักดีคนนี้ซะแล้ว…

It tells the story of a young guard who turns into a charming wife after travelling through time and space to hunt down the crown prince who has run away. Yu Ci Xiao Shi Wei (2022)It tells the story of a young guard who turns into a charming wife after travelling through time and space to hunt down the crown prince who has run away.It tells the story of a young guard who turns into a charming wife after travelling through time and space to hunt down the crown prince who has run away.It tells the story of a young guard who turns into a charming wife after travelling through time and space to hunt down the crown prince who has run away.It tells the story of a young guard who turns into a charming wife after travelling through time and space to hunt down the crown prince who has run away.It tells the story of a young guard who turns into a charming wife after travelling through time and space to hunt down the crown prince who has run away.

 

My Prince’s First Love (2022) องครักษ์ฟ้าประทาน ซับไทย Ep.1 (กำลังอัพจ้า)

สมาชิก ออนไลน์