My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน ตอนที่ 1-19 (จบ) [ซีรี่ย์ไทย ซีรี่ย์ไทย จบแล้ว]

 

My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน

My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน  วันฟ้าใหม่ (แป้ง) กลับมาที่ไร่แสงตะวันอีกครั้ง หลังจากที่จากที่นี่ไปเรียนต่อกว่า 6 ปี เธอจำเป็นต้องไปเรียนต่อเพื่อหนีจากความผิดที่เธอยังจำได้ไม่ลืม และคิดว่าคนทั้งไร่แสงตะวันคงไม่เคยลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นเช่นกัน โดยเฉพาะเขา อาทิตย์ ลูกชายคนเดียวของไร่แสงตะวัน ผู้ได้รับผลกระทบเต็มๆ

[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]
[block]

 

[/block]

สมาชิก ออนไลน์