High Class

High Class  เรื่องราวเกี่ยวกับการโกหกและการหลอกลวงแสนอันตราย ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ชีวิตอันแสนสมบูรณ์แบบของเหล่าบรรดาผู้หญิงที่ใช้ชีวิตในระดับท็อป 0.1% ในสังคมเกาหลี ซึ่งเรื่องราวจะวนเวียนอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ปกครองไฮโซในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำประจำเกาะเชจู

High Class พากย์ไทย Ep.1

High Class พากย์ไทย Ep.2

High Class พากย์ไทย Ep.3

High Class พากย์ไทย Ep.4

High Class พากย์ไทย Ep.5

High Class พากย์ไทย Ep.6

High Class พากย์ไทย Ep.7

High Class พากย์ไทย Ep.8

High Class พากย์ไทย Ep.9

High Class พากย์ไทย Ep.10

High Class พากย์ไทย Ep.11

High Class พากย์ไทย Ep.12

High Class พากย์ไทย Ep.13

High Class พากย์ไทย Ep.14

High Class พากย์ไทย Ep.15

High Class พากย์ไทย Ep.16 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์

บาคาร่า