Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.1-32 จบแล้ว [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย]

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง เรื่องราว กลับมารักกันอีกครั้ง 三分野 เซี่ยงหยวนคุณหนูใหญ่แห่งตงเหอกรุ๊ปได้รับคำสั่งจวนตัวไปเข้าช่วยเหลือบริษัทสาขาย่อยซีอันที่กำลังจะปิดตัวลง เป็นการเริ่มต้นการเดินทางแห่งการฝึกฝนของตัวเอง ซึ่งทำให้เซี่ยงหยวนได้มาเจอกับสวีเยี่ยนสือเทพบุตรในรั้วโรงเรียนที่เธอเคยไล่ตาม สวีเยี่ยนสือตกอยู่ในสภาวะลำบาก เขาต้องเผชิญหน้ากับความไม่เป็นธรรมในที่ทำงานแต่ก็ยังยืนหยัดที่จะทำตามความฝันในการเป็นวิศวะกรระบบนำร่องต่อไป เซี่ยงหยวนเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากการจัดการวิกฤตของบริษัท จนเป็นเสาหลักขึ้นมาได้ ทั้งสองคนสนับสนุนกันและกันจนเกิดเป็นประกายแห่งความรักขึ้นอีกครั้ง ร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อบรรลุความฝันของการวิจัยระบบนำร่องดาวเทียมเป่ยโต่วจีนต่อไป

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.1

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.2

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.3

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.4

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.5

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.6

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.7

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.8

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.9

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.10

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.11

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.12

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.13

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.14

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.15

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.16

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.17

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.18

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.19

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.20

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.21

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.22

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.23

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.24

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.25

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.26

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.27

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.28

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.29

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.30

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.31

Here We Meet Again (2023) กลับมารักกันอีกครั้ง พากย์ไทย Ep.32 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์