Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย Ep.1-45 จบ [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย ซีรี่ย์จีน มาแรง]

Glory of Special Forces (2022)


Glory of Special Forces (2022) หลังจากเรียนจบมัธยม เยี่ยนโพเยว่ (หยางหยาง) ได้สมัครเข้าร่วมกองทัพหน่วยรบพิเศษ เพื่อพิสูจน์ความสามารถให้พ่อของเขาได้เห็น และถึงแม้จะทำคะแนนระหว่างการฝึกได้สูงจนน่าตกตะลึง ผู้บังคับบัญชาหลี่เฉียง (อู๋เจี้ยน) ก็ยังไม่ยอมรับในตัวของเขาและส่งให้เยี่ยนโพเยว่ไปทำงานที่โรงครัว แต่ด้วยความตั้งใจทำหน้าที่จนมีผลงานที่โดดเด่น เขาก็ได้รับโอกาสให้กลับเข้าร่วมหน่วยรบโรงครัว และทำตามความฝันอีกครั้ง หลังจากผ่านสภาพแวดล้อมที่ลำบากและภารกิจที่หนักอึ้งเหยียนโพ่วเยว่ก็ตระหนักได้ถึงปัญหาของตัวเองที่ไม่ชอบทำงานเป็นทีม เขาได้เรียนรู้จากเพื่อนทหารจนในที่สุดก็เข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และกลายเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดคนหนึ่งของกองทัพ

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.1

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.2

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.3

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.4

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.5

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.6

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.7

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.8

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.9

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.10

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.11

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.12

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.13

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.14

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.15

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.16

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.17

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.18

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.19

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.20

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.21

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.22

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.23

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.24

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.25

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.26

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.27

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.28

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.29

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.30

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.31

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.32

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.33

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.34

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.35

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.36

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.37

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.38

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.39

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.40

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.41

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.42

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.43

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.44

Glory of Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP.45 จบ

สมาชิก ออนไลน์