Chimera


Chimera ซีรี่ย์เกาหลีออนไลน์แนะนำ เรื่องราวคดีในปัจจุบันที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกันกับเหตุการณ์ระเบิดและคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ในปี 1984 ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นคดีที่มีชื่อว่า “คดี Chimera” เรื่องราวจะติดตามตัวละครหลักที่พวกเขาพยายามที่จะตามล่าหาตัวฆาตกร

Chimera ซับไทย Ep.1

Chimera ซับไทย Ep.2

Chimera ซับไทย Ep.3

Chimera ซับไทย Ep.4

Chimera ซับไทย Ep.5

Chimera ซับไทย Ep.6

Chimera ซับไทย Ep.7

Chimera ซับไทย Ep.8

Chimera ซับไทย Ep.9

Chimera ซับไทย Ep.10

Chimera ซับไทย Ep.11

Chimera ซับไทย Ep.12

Chimera ซับไทย Ep.13

Chimera ซับไทย Ep.14

Chimera ซับไทย Ep.15

Chimera ซับไทย Ep.16 จบ

สมาชิก ออนไลน์

บาคาร่า