Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 1-23 จบแล้ว [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป เรื่องราว เล่าถึงเรื่องราวความรักที่ช่วยกันกอบกู้ของนักข่าวสวี่หนานหนานกับหานซีโจวหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า, ในระหว่างที่ทั้งสองร่วมกันต่อสู้กับพวกลักลอบล่าสัตว์ป่า, ได้พบความจริงของการที่สวี่หนานหนานสูญเสียความทรงจำเมื่อสิบปีก่อน, ด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง, ในที่สุดสวี่หนานหนานก็เอาชนะความกลัวในใจ, ช่วยปกป้องป่าไม้, ทั้งสองได้รับทั้งประสบการณ์และความรัก

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 1

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 2

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 3

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 4

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 5

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 6

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 7

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 8

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 9

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 10

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 11

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 12

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 13

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 14

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 15

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 16

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 17

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 18

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 19

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 20

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 21

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 22

Captain Han (2023) ขอคืนได้ไหม หัวใจที่หายไป ซับไทย EP 23 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์