Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 1-41 จบแล้ว [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก เรื่องราว หลินลู่เซียว (แสดงโดย หวงจิ่งอวี๋) มีทักษะการดับเพลิงที่ยอดเยี่ยมและมีประสบการณ์มากมายในการดับเพลิง เป็นหัวหน้าสถานีบริการพิเศษบนถนนเหอผิง เมืองเป่ยสวิน เขาได้รับเลือกให้เป็นผู้สอนรายการเรียลลิตี้โชว์ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการดับเพลิงโดยบังเอิญ

ในรายการหลินลู่เซียวได้พบนักเต้นหนานชู (แสดงโดย จางจิ้งอี๋) ซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตจากไฟเมื่อหลายปีก่อน หนานชูมีความประทับใจที่ดีต่อหลินลู่เซียว แต่หลินลู่เซียวกลับไม่ยอมเข้าไปสนิทสนมเพราะเขารู้ถึงอันตรายในอาชีพของเขา นักผจญเพลิงรุ่นใหม่ที่กล้าหาญเช่นเส้าอีจิ่ว (แสดงโดย หลี่หมิงจวิ้น) ฉินซือฉวน (แสดงโดย เฉินคัง) และคนอื่น ๆ ได้ถือกำเนิดขึ้น

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 1

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 2

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 3

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 4

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 5

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 6

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 7

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 8

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 9

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 10

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 11

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 12

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 13

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 14

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 15

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 16

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 17

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 18

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 19

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 20

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 21

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 22

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 23

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 24

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 25

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 26

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 27

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 28

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 29

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 30

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 31

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 32

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 32

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 33

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 34

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 35

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 36

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 37

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 38

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 39

Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 40

[watch file=”https://cdn1.cdnt881.com/vod2/series/BrightEyesintheDark2023/BrightEyesintheDark2023EP41.mp4″ title=”Bright Eyes in the Dark (2023) อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก ซับไทย EP 41 (จบ)”

สมาชิก ออนไลน์