Blue Flame Assault (2022)


Blue Flame Assault (2022) เรื่องราวของ Li Xi Cheng ที่เข้าร่วมทีมนักผจญเพลิงด้วยรัศมีของฮีโร่ แต่โดนความเป็นจริงที่โหดเหี้ยม รองกัปตัน เย่ ฉีเหิง ได้วางแผนการฝึกพิเศษเพื่อฝึกฝนสมาชิกในทีมใหม่เหล่านี้ให้กลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญบริการพิเศษ” อย่างแท้จริง หลังจากเผชิญสถานการณ์ความเป็นและความตาย ในที่สุดทีมก็สร้างมิตรภาพอันลึกซึ้งภายในฝูงบิน

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.1

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.2

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.3

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.4

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.5

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.6

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.7

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.8

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.9

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.10

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.11

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.12

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.13

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.14

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.15

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.16

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.17

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.18

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.19

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.20

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.21

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.22

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.23

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.24

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.25

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.26

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.27

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.28

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.29

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.30

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.31

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.32

Blue Flame Assault (2022) เปลวไฟสีน้ำเงิน ซับไทย.EP.33 จบ

สมาชิก ออนไลน์