Black Knight 2023

Black Knight 2023 พากย์ไทย ซับไทย

Black Knight 2023 เรื่องราวที่เกิดขึ้นโลกอนาคตปี 2071 เมื่อพนักงานขับรถส่งของในตำนานเขต 5-8 ได้พบและช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคนหนึ่งที่ฝันอยากจะเป็นพนักงานส่งของเหมือนกับเขา เพราะการได้เป็นพนักงานส่งของคือความหวังเดียวของผู้ลี้ภัยในปี 2071 ที่จะสามารถเลื่อนระดับชีวิตของตัวเขาเองและครอบครัวได้จากการเป็นชนชั้นต่ำสุดและต้องหลบซ่อนอยู่ใต้ดิน ทั้งนี้เป็นเพราะมลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงจนคาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแก๊สพิษ พวกเขาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ในที่สุดก็มีการจำแนกมนุษยชาติที่รอดชีวิต 1% และแบ่งเขตพื้นที่ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ทางเดียวที่จะเอาชีวิตรอดคือต้องส่งทุกอย่าง และนั่นทำให้เรื่องราวของพนักงานขับรถส่งของมีบทบาทสำคัญในสังคมเวลานั้นจนเปรียบเสมือนเป็น “อัศวิน!”

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.1

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.2

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.3

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.4

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.5

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.6

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.7

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.8

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.9

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.10

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.11

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.12

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.13

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.14

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.15

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.16

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.17

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.18

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.19

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.20

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.21

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.22

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.23

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.24

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.25

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.26

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.27

The Love You Give Me (2023) รักนี้เธอมอบให้ ซับไทย Ep.28 (จบ)

สมาชิก ออนไลน์