A Dream of Splendor (2022)


A Dream of Splendor (2022)  สามบุปผาลิขิตฝันซับไทย นักแสดง : หลิวอี้เฟย เฉินเสี่ยว หลิ่วเหยียน หลินอวิ๋น ‘จ้าวพ่านเอ๋อร์’ เดินทางไปเมืองหลวงเพื่อทวงความเป็นธรรม ระหว่างทางนางได้ช่วยเหลือ ‘ซ่งหยิ่นจาง’ และ ‘ซุนซานเหนียง’ เมื่อมาถึงเมืองหลวง พ่านเอ๋อร์ยังคงโดนคู่หมั้นขับไล่ ทั้งสามสาวจึงตัดสินใจอยู่ที่เมืองหลวงต่อไป มุ่งมั่นช่วยกันเปิดโรงน้ำชา เส้นทางจากหญิงสาวต่ำต้อยสู่ตำนานหญิงสาวที่สู้เพื่อความเท่าเทียมจะเป็นเช่นไร เมื่อสามสาวลุกขึ้นมาพิสูจน์ว่าสตรีนั้นก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าบุรุษ เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.1

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.2

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.3

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.4

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.5

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.6

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.7

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.8

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.9

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.10

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.11

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.12

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.13

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.14

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.15

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.16

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.17

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.18

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.19

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.20

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.21

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.22

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.23

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.24

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.25

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.26

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.27

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.28

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.29

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.30

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.31

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.32

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.33

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.34

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.35

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.36

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.37

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.38

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.39

A Dream of Splendor (2022) สามบุปผาลิขิตฝัน ซับไทย EP.40 จบ

สมาชิก ออนไลน์