ซีรี่ย์จีน The Young Warriors วีรบุรุษตระกูลหยาง ปี2 พากย์ไทย ตอน 1 – 29 จบ [ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย จบแล้ว]

The Young Warriors วีรบุรุษตระกูลหยาง ปี2 พากย์ไทย

The Young Warriors วีรบุรุษตระกูลหยาง ปี2 พากย์ไทย

The Young Warriors วีรบุรุษตระกูลหยาง เป็นซีรี่ย์จีนที่ได้อิงประวัติศาสตร์และได้กล่าวถึงปี2 ค.ศ. 980 กองทัพต้าซ่งโจมตีโยวโจว ทว่ากลับต้องพ่ายแพ้แก่แม่ทัพเยลี่ซิวเกอ ทำให้ซ่งไท่จงทรงล่าถอยกลับเมืองหลวง นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทหารเหลียวก็รุกรานชายแดนต้าซ่งเรื่อยมายังความเดือดร้อนสู่พสกนิกรต้าซ่งเป็นอันมาก แผ่นดินต้าซ่งไม่มีความสงบสุข ซ่งไท่จงทรงกลัดกลุ้มยิ่งนักจึงทรงมีพระบัญชาให้หยางเย่แม่ทัพเหล็กซึ่งห้าวหาญไปอารักขาด่านเยี่ยนเหมินกวาน

หยางเย่พาลูกชายทั้งเจ็ดคนไปอารักขาด่านเยี่ยนเหมินกวาน ต่อกรกองทัพเหลียวจนสุดกำลัง ลูกชายทั้งเจ็ดคนของสกุลหยางล้วนแล้วป็นคนหนุ่มที่มีความเก่งกล้าสามารถ ทั้งทางด้านบุ๋นและบู๊ คุณลักษณะหลากหลาย ซื่อสัตย์จงรักภักดี รักใคร่ประชา รับผิดชอบครอบครัว สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวปกป้องชาติบ้านเมืองจนกลายเป็นเสาหลักของต้าซ่ง ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและเรื่องราวจะสนุกครบรสแค่ไหนนั้นต้องติดตามกันต่อไป

The Young Warriors ตอน 1
The Young Warriors ตอน 2
The Young Warriors ตอน 3
The Young Warriors ตอน 4
The Young Warriors ตอน 5
The Young Warriors ตอน 6
The Young Warriors ตอน 7
The Young Warriors ตอน 8
The Young Warriors ตอน 9
The Young Warriors ตอน 10
The Young Warriors ตอน 11
The Young Warriors ตอน 12
The Young Warriors ตอน 13
The Young Warriors ตอน 14
The Young Warriors ตอน 15
The Young Warriors ตอน 16
The Young Warriors ตอน 17
The Young Warriors ตอน 18
The Young Warriors ตอน 19
The Young Warriors ตอน 20
The Young Warriors ตอน 21
The Young Warriors ตอน 22
The Young Warriors ตอน 23
The Young Warriors ตอน 24
The Young Warriors ตอน 25
The Young Warriors ตอน 26
The Young Warriors ตอน 27
The Young Warriors ตอน 28
The Young Warriors ตอน 29 End

สมาชิก ออนไลน์