ซีรี่ย์จีน Money Game ซับไทย ตอน 1 [ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Money Game ซับไทย

Money Game ซับไทย

Money Game เป็นซีรี่ย์จีนที่ได้กล่าวถึงเรื่องของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งมีรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นผู้ถือหุ้นด้วยถึง50% เกิดประสบกับปัญหาและกำลังจะล้มละลาย ภายในประเทศต่างวิตกกันว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์วิกฤติทางการเงินเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 1997 ผู้คนในคณะกรรมการบริการด้านการเงินต่างพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอบ

Money Game ตอน 1

สมาชิก ออนไลน์